Trăm năm thăn thoắt nhòa như mộng - Một chữ lương duyên chửa đặng nồng?

TỰ TÌNH CUỐI NĂM Lã tả cành mai rét gió Đông Đang mơ Xuân đến khoát xiêm hồng Bầy ong nao nức chờ hoa nở Lũ én bồi hồi đợi nắng xông Tóc bạc thưa dần bao mỏi mệt Đầu xanh rậm ắp lắm hoài trông Trăm năm thoăn thoắt, đời như mộng Một chữ lương duyên chửa đặng nồng. Chúc các bạn chiều Đông ấm áp!!! Lã... hiển thị thêm TỰ TÌNH CUỐI NĂM

Lã tả cành mai rét gió Đông
Đang mơ Xuân đến khoát xiêm hồng
Bầy ong nao nức chờ hoa nở
Lũ én bồi hồi đợi nắng xông
Tóc bạc thưa dần bao mỏi mệt
Đầu xanh rậm ắp lắm hoài trông
Trăm năm thoăn thoắt, đời như mộng
Một chữ lương duyên chửa đặng nồng.

Chúc các bạn chiều Đông ấm áp!!!

Lã Dở Hơi
Cập nhật: Uyên Trang@:
Hì...đại ka nghỉ cho khỏe đi. Anh em không mà, khi nào bận hay không khỏe thì thôi, đệ có nghỉ gì đâu mà huynh khách sáo mần gì. :-))
11 câu trả lời 11