Cho e hoi:Hôm qua chúng e có chạm tay vao chỗ ấy của a ấy nhưng a ấy không xuất tinh?

Hôm qua chúng e có chạm tay vao chỗ ấy của a ấy nhưng a ấy không xuất tinh,sau đó e có rửa tay bằng nước rồi?
mới rửa của e,vậy e co thai không các chị?vì bây giờ ngực e to và đau lắm,tháng trước e có kinh vao ngay 9/12,bây giờ la ngày 30/12,
10 câu trả lời 10