Cung Chúc Tân Xuân , Chúc Mừng Năm Mới .?

Xin chúc cho thế giới bình yên , không còn chiến tranh ... Xin chúc cho những người con Đất Việt đang sống khắp nơi trên thế giới luôn được An Lành . Xin chúc cho đất nước bình an , dân được lưu sinh ... Xin chúc cho tất cả các bạn trên yhđ một năm mới an khang thịnh vượng . Xin chúc cho Box tâm lý nói riêng ,... hiển thị thêm Xin chúc cho thế giới bình yên , không còn chiến tranh ...
Xin chúc cho những người con Đất Việt đang sống khắp nơi trên thế giới luôn được An Lành .
Xin chúc cho đất nước bình an , dân được lưu sinh ...
Xin chúc cho tất cả các bạn trên yhđ một năm mới an khang thịnh vượng .
Xin chúc cho Box tâm lý nói riêng , các bạn luôn yêu thương nhau ...
Xin chúc cho bạn và tôi một kiếp nhân sinh đi về ...hư huyễn ...
18 câu trả lời 18