@Bim bây giờ cách đây vài tháng có nick là gì vậy ạ?

Kin đi hơi lâu nên không biết, không chừng là cố nhân :D
2 câu trả lời 2