Bây giờ em phải làm sao......?

Mười lăm tuổi, đã yêu rồi đó
Bỏ học ham vui, kết bạn bè,
Lỡ dại, thai mang ngày một lớn,
Chàng ta quất ngựa gài số de,
Voi vầy, thúng vậy làm sao úp.
Các bạn ơi ! em khổ quá nè !
Nhục quá em đây đà muốn chết,
Lời khuyên các bạn mình xin nghe.
Cập nhật: Em lỡ dại nghe lời đường mật trót yêu lầm họ Sở rồi anh Minh ơi !
Thôi chờ ngày làm mẹ là thiên chức thì sẽ bớt khổ đau nhiều.
Cập nhật 2: Đúng rồi các bạn Dai Ngo và Rùa Vàng ơi !
.....
đành rằng tủi phận nhưng không ngã
tin một ngày kia ngẩng cao đầu!
...
Thời gian rồi sẽ xóa mờ nỗi đau...!
Hôm nay cố gắng ngày sau vui cười...!
6 câu trả lời 6