Hướng dẫn cách bắn pháo phòng không nè?

Pháo lớn, phòng không khẫu loại chì Nhóng cao nạp đạn chín mươi ly Dương đĩnh đầu ruồi đâm lên trước Đưa nòng phương tuyến đẫy vô đi Giử trời bỗn quốc đâu xá kể Canh nẽo biên cương có ngại gì Vó ngựa đời trai lâm chinh chiến Cáo lão quy điền ta bước đi Ối lộn Sa trường tranh đấu bận lòng chi Lã Troang! hiển thị thêm Pháo lớn, phòng không khẫu loại chì
Nhóng cao nạp đạn chín mươi ly
Dương đĩnh đầu ruồi đâm lên trước
Đưa nòng phương tuyến đẫy vô đi
Giử trời bỗn quốc đâu xá kể
Canh nẽo biên cương có ngại gì
Vó ngựa đời trai lâm chinh chiến
Cáo lão quy điền ta bước đi
Ối lộn
Sa trường tranh đấu bận lòng chi
Lã Troang!
Cập nhật: Pháo 150 ly thì để dạn cỡ 90 ly là vừa, khi bắn phải nằm cho ngay, mắt không được lơ đễnh. Tập trung lực trụ vững ở đan điền rồi bóp cò, có hiễu hem!
Cập nhật 2: he..he cái chỗ người ta đang bàn luận văn thi trong sáng ở đâu có Cóc nhảy vô xách gậy la ó ré vậy toa.
Nè! người đâu mau bắt Cóc, trước đem thiến rồi bầm xã nấu cháo bồi đá nhé
7 câu trả lời 7