Lý lẽ chính xác của bộ trưởng Đinh La Thăng trong vấn đề giải quyết nạn ùn tắc giao thông?

Lý lẽ chính xác của bộ trưởng Đinh La Thăng trong vấn đề giải quyết nạn ùn tắc giao thông?
Đó là hết nguồn "vốn" từ ngoại quốc đổ vào các công trình xây dựng nên bộ trưởng cua đinh thăng phải móc túi người dân thường???
kak kak kak !!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 câu trả lời 1