Bình thường dạy gia sư lấy học phí bao nhiêu nhỉ m.n?

1 thầy 1 trò ấy. Hoặc tính theo tuần thì bao nhiêu 1 tuần? Hay ntn? Có ai biết chỉ t với.
9 câu trả lời 9