Phải nghiêm trị các Đức Lang Quân trăng hoa?

ÔNG CHỒNG TRĂNG HOA. Chồng em tính vẫn thích ga lăng Hàng xóm bảo em phải dạy chàng. Mấy ông nịnh gái là ghê lắm. Không khéo rồi đây phải khóc ròng. Bạn ơi cho hỏi: có nên không? Hoa nguyệt tuyệt nhiên phải cấm chồng? Em sợ ảnh buồn rồi lãnh cảm. Gối chăn giá lạnh trọn đêm đông? Xin chỉ cho em cách... hiển thị thêm ÔNG CHỒNG TRĂNG HOA.

Chồng em tính vẫn thích ga lăng
Hàng xóm bảo em phải dạy chàng.
Mấy ông nịnh gái là ghê lắm.
Không khéo rồi đây phải khóc ròng.

Bạn ơi cho hỏi: có nên không?
Hoa nguyệt tuyệt nhiên phải cấm chồng?
Em sợ ảnh buồn rồi lãnh cảm.
Gối chăn giá lạnh trọn đêm đông?

Xin chỉ cho em cách trị chồng.
Trị luôn cái thói ưa cà nhong.
Nên chăng cán chổi nấp sau cửa.
Đợi ảnh khuya về phang cái luôn?

-CAROLINE JUDITH-
Cập nhật: Trời ơi, thơ hay nhiều quá, biết chọn bài nào đây? Thôi, để Carol nghiền ngẫm đã nghen. Xong, sẽ hạ hồi phân giải. Hi Hi...
Cập nhật 2: @ sự thật mất lòng
Họa lại nè:

Anh chửi làm chi thứ cướp chồng.
Một đêm ngữ ấy tiếp vài ông.
Bôi vôi chưa chắc quê làng xóm.
Cạo trọc mới đành trốn khỏi thôn.
Dẫu bao nhiêu tuổi còn ngứa háng.
Thì bấy nhiêu năm vẫn bành trôn.
Nếu anh tóm được giao em xử.
Chứ chửi làm chi đứa cướp chồng?
-CAROLINE JUDITH-
Cập nhật 3: Xin sửa lại bài họa như sau: Anh chửi làm chi thứ cướp chồng. Một đêm ngữ ấy tiếp vài ông. Bôi vôi chưa chắc quê làng xóm. Cạo trọc mới đành trốn khỏi thôn. Dẫu tuổi bao nhiêu còn ngứa háng. Thì nhiêu năm sống vẫn bành trôn. Nếu anh tóm được giao em xử. Chứ chửi làm chi đứa cướp chồng. -CAROLINE JUDITH- (sửa lại... hiển thị thêm Xin sửa lại bài họa như sau:

Anh chửi làm chi thứ cướp chồng.
Một đêm ngữ ấy tiếp vài ông.
Bôi vôi chưa chắc quê làng xóm.
Cạo trọc mới đành trốn khỏi thôn.
Dẫu tuổi bao nhiêu còn ngứa háng.
Thì nhiêu năm sống vẫn bành trôn.
Nếu anh tóm được giao em xử.
Chứ chửi làm chi đứa cướp chồng.
-CAROLINE JUDITH-
(sửa lại câu 5 và câu 6 cho đúng luật thơ Đường)

/////////////////

@ Uyên Trang: Nếu là Đường Luật thì bài thơ đã sai luật. Nhưng nếu tách thành 2 khổ tứ tuyệt thì hợp cách.

Họa thơ nè:

Già chi để chịu cháo rau dưa?
Vợ không thèm lấy, thế cho vừa!
Chăn gối nhăn nheo: ai xếp gấp?
Giường đơn ọp ẹp: đã hay chưa?

Nhà thuê cửa mướn chạy tiền tháng.
Túi rỗng ngủ lang mảnh áo thưa.
Một thời vang bóng còn đâu nũa.
Hùm thiêng thất thế mấy ai ưa?

-CAROLINE JUDITH-
10 câu trả lời 10