Có 1 nổi niềm mình ko thể nói ra?

Đó là 1 kí ức bùn thật là bùn, và mình ko cho ai bít hết, nếu ai hỏi cái đó, nhớ lại mà khóc thui, nên có những chuyện mình ko mún nhớ lại quá khứ nào cả, nó thật đâu bùn và thật là éo le
10 câu trả lời 10