Các bác ơi, kiếm hộ già xem "đứa lào" lấy mất trái tim cụa già rồi ^___^?

Nhớ kẻ nào đây ? Nhớ phát điên... Ngày trông đêm ngóng thiệt là phiền ! Tên thì chẳng biết, tình như đảo Tuổi cũng không hay, dạ đã nghiêng Nhìn kĩ vần thơ, đà chín chắn Ngó sơ nét mặt vẫn hồn nhiên... Bồi hồi, canh cánh niềm riêng giữ Chẳng dám nói ra kẻo mắng điên ^^ LÒ THỊ THIÊU ---- Nhân ngày... hiển thị thêm Nhớ kẻ nào đây ? Nhớ phát điên...
Ngày trông đêm ngóng thiệt là phiền !
Tên thì chẳng biết, tình như đảo
Tuổi cũng không hay, dạ đã nghiêng
Nhìn kĩ vần thơ, đà chín chắn
Ngó sơ nét mặt vẫn hồn nhiên...
Bồi hồi, canh cánh niềm riêng giữ
Chẳng dám nói ra kẻo mắng điên ^^

LÒ THỊ THIÊU

----

Nhân ngày Xuân mới chúc bà con
Ăn tết thiệt vui nở nụ giòn (nụ cười ấy)
Con cháu về đông người mấy "xị" :))
Sang năm kiếm lão, đãi mồi ngon

Hặc hặc...

Ôi gài cả rồi, viết vài chữ mà tay run, mắt mỏi hụ hụ
9 câu trả lời 9