Nhiều lời chúc quá,biết chúc j đây?

Chúc ai đó còn thức lát nữa ngủ ngon hehe!hỏng biết có ai thức sáng đêm ko? Mai mùng một phải dậy sớm,ai đó nhớ đánh thức mình nghen! Năm mới có nhiều lí do để vui vẻ hơn^^
4 câu trả lời 4