Ai đó đăng truyện cười đọc chơi?

Vợ cầm chổi chỉ vao mat ong chong dang nam trong gam gjuong -ong co ra day ko ha? Ong chong het to: tôi là chủ gia đình, nằm đâu là kệ tôi. ('.<) Định nghĩa kiểu mới "một con ngựa đau,cả tàu bỏ cỏ" câu tục ngữ cho thấy sự thông minh của loài ngựa,chúg thấy có 1 con... hiển thị thêm Vợ cầm chổi chỉ vao mat ong chong dang nam trong gam gjuong -ong co ra day ko ha?
Ong chong het to: tôi là chủ gia đình, nằm đâu là kệ tôi.
('.<)
Định nghĩa kiểu mới "một con ngựa đau,cả tàu bỏ cỏ" câu tục ngữ cho thấy sự thông minh của loài ngựa,chúg thấy có 1 con bị đau là cả bọn bỏ ăn ngay,để đề phòng bệnh lây wa đường tiêu hóa!!
7 câu trả lời 7