LOA... LOA... LOA... Tui xin trịnh trọng thông báo một tin nóng hổi đây: TUYỂN ANH RỂ...!?

Box thơ có chị Diệu Thoa Đoan trang, thùy mị, nết na nhất làng. Mi dày rợp bóng hai hàng. Mày ngài, mắt phượng, miệng càng thêm duyên. Chẳng hay cười nói huyên thuyên, Thường khi tư lự niềm riêng đó mà. Chị tui lại rất thật thà. Xuân xanh có lẽ vừa đà chín mươi. Sá gì... hiển thị thêm Box thơ có chị Diệu Thoa
Đoan trang, thùy mị, nết na nhất làng.
Mi dày rợp bóng hai hàng.
Mày ngài, mắt phượng, miệng càng thêm duyên.
Chẳng hay cười nói huyên thuyên,
Thường khi tư lự niềm riêng đó mà.
Chị tui lại rất thật thà.
Xuân xanh có lẽ vừa đà chín mươi.
Sá gì tuổi tác người ơi!
Chín mươi trẻ lại, xinh tươi bội phần!
Các anh theo chị rần rần.
Chị đâm bối rối, hổng cần chọn ai (?!).
Lại ham cái nghiệp làm mai.
Chỉ hồng se mối, lai rai tiếng cười.
Tui đây muốn kiếm một người.
Tài hoa, văn võ bằng mười Vân Tiên.
Chẳng ham phải có nhiều tiền.
Siêng năng là được, phải hiền nữa nha!
Hồ sơ xin gửi về nhà.
Tự tay tôi duyệt, chọn ra người tài.
Gọi là anh rể tương lai.
Mau mau kẻo trễ, một hai gửi liền...
9 câu trả lời 9