Nếu được lựa chọn bạn sẽ chọn làm j hôm nay?

Nếu đã chọn được thì làm đi nha bạn! Đố bạn ai là cháu của ông trời? Truyện này hok vuj cho lắm! Cô gjáo: em hãy nêu tên 6 loàj động vật sống ở bắc cực. -thưa cô, là 4 con gấu bắc cực và 2 con hải cẩu!! Bạn hãy cười cái đi rồi đọc truyện tjếp "nụ cười ko làm... hiển thị thêm Nếu đã chọn được thì làm đi nha bạn!
Đố bạn ai là cháu của ông trời?
Truyện này hok vuj cho lắm! Cô gjáo: em hãy nêu tên 6 loàj động vật sống ở bắc cực.
-thưa cô, là 4 con gấu bắc cực và 2 con hải cẩu!!

Bạn hãy cười cái đi rồi đọc truyện tjếp
"nụ cười ko làm nghèo người ban phát,nhưng làm giàu người nhận"
cười xong chưa?
Cười rồi thì khỏi đăng truyện nữa nha!hjhj bấm bàn phím,mỏi tay rồi!
10 câu trả lời 10