21/12/2012 liệu có phải là ngày tận thế ?

21/12/2012 liệu có phải là ngày tận thế ? Chưa gì 2012 thấy nhiều chuyện lạ quá
14 câu trả lời 14