Theo bạn nghĩ thì sống để... làm gì?

Để hưởng thụ? Hưởng thụ làm sao hết, rồi đến lúc già khổ lắm bởi vì hối hận. Con cái không ai tôn trọng, không ai chăm sóc. Ngược lại nhiều người già mà vẫn muốn hưởng. Mình không có ý kiến. Để học tập, lao động, cống hiến? Dù lao động, đối với mình, đem lại niềm vui (Mình mà nấu cơm cho gia đình là mình zui... hiển thị thêm Để hưởng thụ? Hưởng thụ làm sao hết, rồi đến lúc già khổ lắm bởi vì hối hận. Con cái không ai tôn trọng, không ai chăm sóc. Ngược lại nhiều người già mà vẫn muốn hưởng. Mình không có ý kiến.

Để học tập, lao động, cống hiến? Dù lao động, đối với mình, đem lại niềm vui (Mình mà nấu cơm cho gia đình là mình zui lắm). Nhưng dành thời gian, học tập, cống hiến có được tôn trọng không? Mà muốn cống hiến thì phải cạnh tranh (Trò đời). Ở nước ngoài sinh viên ngày học tối đi sàn. Mấy ông quan tham ở Việt Nam cống hiến như thế nào ai biết. (Thực tế, có cần chứng minh thì mình đưa ra bằng chứng).

Để yêu thương? Khó lắm bởi yêu thương thật sự đâu có dễ. Nay yêu mai ghét là chuyện thường. Yêu đương nhiều, rồi gia đình, sự nghiệp ra sao?

Để giữ đạo đức? Cực kỳ khó (nhưng không phải là không thể). Đến già thì người không có đức thường thì sẽ thấy hối hận. Thế nên tại sao người già thường hay đi chùa, đi nhà thờ là như thế.

Để bảo vệ lẽ phải? Mình thấy người dân tộc, họ có cần "bảo vệ lẽ phải" gì đâu, mà vẫn sống hết đời đấy chứ? Hôm trước giá thế này, mai thế khác. Quái sao "lẽ phải" của người bán rau lại "tăng".
...

* Xin đừng chỉ trích người đăng câu hỏi, là tôi, mà hãy tập trung trả lời câu hỏi. Tôi không đăng câu hỏi để chỉ trích cụ thể một ai, và cũng không ưa bị chỉ trích cá nhân (Tất nhiên chỉ trích vẫn được, không sao, nhưng trọng tâm vẫn là trả lời câu hỏi).
Ví dụ: "Câu hỏi của bạn chung quá", "Bạn có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống" hay "Bạn đưa ra luật như vậy thì còn ai dám trả lời?", thậm chí "Bạn hỏi sống để làm gì thế sao bạn không chết đi?" v.v...

* Câu hỏi có thể cho là câu hỏi vui thôi, ai trả lời thế nào cũng được, không cần thiết phải nghiêm trọng quá làm gì. Cười xòa là xong.
Cập nhật: Đương nhiên mình không phải đứa hèn rồi. Ở trên mạng như thế này mà vẫn có nhiều người văn hóa hơi bị... thiếu.
21 câu trả lời 21