Mn ơi mình mún hỏi các bn....?

1.ng con trai đẹp trai nhất box là ai?
2.ng con gái xinh đẹp nhất box
3.ng con trai dễ thương nhất box
4.ng con gái dễ thương nhất box
5.ng con trai tốt bụng nhất box
6.ng con gái tốt bụng nhất box
7.ng con trai bn iu quý nhất
8.ng con gái bn iu quý nhất
11 câu trả lời 11