HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EDRAW MAX?

Có bác nào biết về phần mềm Edraw Max thì vào chỉ giúp em với.... Tình hình là em mới down được và thấy nó rất hữu ích nhưng đang không biết sử dụng làm sao. Thanks... :)
1 câu trả lời 1