Phụ Nữ Thì Nên Như Thế Nào Thưa Quý Bà, Quý Cô?

Hồi sáng mỗ có mần bài thơ nói về phận giai. Còn chị em phụ nữ thì đây...(Mấy chị đọc xong hỏng ưng cũng đừng chọi dép hay đá..he he...có chọi thì chọi bằng bông hồng cho lỏn mọn heng...he he...) PHẬN NỮ Tứ Đức Tam Tòng thấy cũng xưa Thế nay phụ nữ biết đâu thừa Tề gia phải hiểu tu nhà cửa Nội trợ còn năng... hiển thị thêm Hồi sáng mỗ có mần bài thơ nói về phận giai. Còn chị em phụ nữ thì đây...(Mấy chị đọc xong hỏng ưng cũng đừng chọi dép hay đá..he he...có chọi thì chọi bằng bông hồng cho lỏn mọn heng...he he...)

PHẬN NỮ

Tứ Đức Tam Tòng thấy cũng xưa
Thế nay phụ nữ biết đâu thừa
Tề gia phải hiểu tu nhà cửa
Nội trợ còn năng chế rượu dưa
Lão xã khi say ngồi giúp dựa
Bầy con lúc bệnh ẳm đi ngừa
Khi nào việc hết chăm lần nữa…(?!)
Chớ để chồng đòi mới dạ thưa.

Lã Dở Hơi
12 câu trả lời 12