Lam j khi một người bạn gây tò mò cho mk.?

bạn cua mk noi co một vấn đề mjk sẽ phải hối hận ,nhưng mk hỏi thy pạn ấy lại hok chjụ nói j hit ak
5 câu trả lời 5