Bạn có tinh vào linh cảm của mình?

Khi tiếp xúc với ngkhác. Linh cảm của mình là tin ngta nói thật,nhưng lí trí cho mình biết ngta nói dối. Mình ko biết phải làm thế nào nữa?
2 câu trả lời 2