Ai rành về phần mềm Total Video Converter cho mình hỏi với ??? mình cần giúp gấp?

mình vừa down trên mạng phần mềm Total Video Converter. nghe nói giới thiệu chuyển đổi đc nhiều kiểu đa dạng. Nhưng sao khi mình muốn chuyển video mình down trên youtube về dưới định dạng FLV thì lúc ấn cho chương trình vào dạng file mình muốn chuyển thành thị nó tự tắt luôn, mình thử chuyển một file MPEG sang WAV... hiển thị thêm mình vừa down trên mạng phần mềm Total Video Converter. nghe nói giới thiệu chuyển đổi đc nhiều kiểu đa dạng. Nhưng sao khi mình muốn chuyển video mình down trên youtube về dưới định dạng FLV thì lúc ấn cho chương trình vào dạng file mình muốn chuyển thành thị nó tự tắt luôn, mình thử chuyển một file MPEG sang WAV thì lại đc. Thế có phải là Total Video Converter ko đổi đuôi đc định dạng flv đúng ko hay video có vấn đề. mình cần gấp lắm cho bài thuyết trình. Nếu có thể cho mình phần mềm đổi đc đuôi FLV nhé.
4 câu trả lời 4