Trà ngon, có bác nào góp dăm câu tếu táo không? ?

Đủ chuyện bên ấm trà Rảnh rỗi cùng nhau nhấp chén trà Nhâm nhi sảng khoái hứng cười khà Dăm câu tán dóc trêu bạn hữu Mấy tiếng khôi hài luận "kẻ" xa Trọc đứa giờ nay còn trơ lẻ Trêu thằng bữa nọ vợ phang...la Trên trời dưới biển bao nhiêu chuyện... Nhạt bã chè khô chửa hết à. Ngọc Còn nhìu ghế... hiển thị thêm Đủ chuyện bên ấm trà
Rảnh rỗi cùng nhau nhấp chén trà
Nhâm nhi sảng khoái hứng cười khà
Dăm câu tán dóc trêu bạn hữu
Mấy tiếng khôi hài luận "kẻ" xa
Trọc đứa giờ nay còn trơ lẻ
Trêu thằng bữa nọ vợ phang...la
Trên trời dưới biển bao nhiêu chuyện...
Nhạt bã chè khô chửa hết à.
Ngọc

Còn nhìu ghế lắm, các bác ngồi em chế ấm khác ta tán dóc típ.
13 câu trả lời 13