Xin lỗi các bạn nhé ! cho TD gửi bài này nhé . thơ con cóc , vì TD muốn gọi anh Dơ Hơi...cám ơn!?

Dở Hơi ơi anh đừng có giận nữa anh giận hoài có người sẽ đau tim mỗi ngày nàng uống mấy chục viên thuốc nhưng cơn đau cứ thế không có kìm Dở Hơi ơi anh đừng có tức tối khoảnh khắc buồn ,làm nàng lại buồn đau anh hãy mau mau trở vào hỏi đáp anh mà vui ... nàng đãi anh ăn hào..! em cũng được ăn... hiển thị thêm Dở Hơi ơi anh đừng có giận nữa
anh giận hoài có người sẽ đau tim
mỗi ngày nàng uống mấy chục viên thuốc
nhưng cơn đau cứ thế không có kìm


Dở Hơi ơi anh đừng có tức tối
khoảnh khắc buồn ,làm nàng lại buồn đau
anh hãy mau mau trở vào hỏi đáp
anh mà vui ... nàng đãi anh ăn hào..! em cũng được ăn ké...

chúc các bạn vui vẻ nhé ! đừng giận nữa , bạn bè của nhau mà giận mãi. mệ cũng buồn mà
Cập nhật: he...he @ NVN ơi ! yên tâm nếu anh Dở Hơi có nhả ý mời anh em cả box thơ đi hết...he...he.
mấy hôm anh bận cv hôm nay mới thấy anh .
chúc anh vui vẻ nhé !
12 câu trả lời 12