Xin serial numberc của phần mềm TMPGEnc 4.0 XPress?

em định làm 1 video bằng chương trình TMPGEnc 4.0 XPress nhưng ko có mã serial để vào. Em tim 1 mã của trang vn-zoom rồi nhưng ko đc, ai co mã serial number đúng thì cho em đi, va chỉ em cách tạo keygen luôn nha, em cám ơn nhiều lắm. Mã đầu tiên của em là TE4X- ????-????-????-????-????
1 câu trả lời 1