5:9/2: Đèn tín hiệu giao thông?

ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG
Đèn hiệu giao thông, góc ngã tư
Kiên trì chẳng quản, sớm hay trưa
Trời mưa giông gió, không hề tắt
Trời nắng oi nồng, cũng chẳng mờ
Xe ngược đỏ đèn, đành phải đứng
Xe xuôi đèn đỏ, vẫn phải chờ
Người dân Ý thức, giao thông tốt
Vượt tuyến không còn, đã khác xưa
Levanm 45
6 câu trả lời 6