Khi nào bạn nhận ra "mình là người tốt" ?

- Không bao giờ. - Khi ở bên cạnh 1 người hay kể là "mình tốt bụng lắm" (tự dưng thấy mình còn làm nhiều việc tốt hơn hắn mà mình quên mất) - Khi ở bên cạnh 1 kẻ xấu xa, và hắn cho rằng làm việc tốt là "quá hiền" và "quá ngu". Hic, mình bị rơi vào trường hợp thứ 3 mới đau chứ? Có ai... hiển thị thêm - Không bao giờ.
- Khi ở bên cạnh 1 người hay kể là "mình tốt bụng lắm" (tự dưng thấy mình còn làm nhiều việc tốt hơn hắn mà mình quên mất)
- Khi ở bên cạnh 1 kẻ xấu xa, và hắn cho rằng làm việc tốt là "quá hiền" và "quá ngu".
Hic, mình bị rơi vào trường hợp thứ 3 mới đau chứ? Có ai bị như mình không vậy?
Cập nhật: @Liễu- Ơ: Cố nhận vẫn như xưa đọc câu trả lời phải ngẫm ngẫm lthật lâu, nhưng đúng là hơi..tiêu cực chút chút đấy ạ.
@HAN: Không điên sao quay lại thăm bạn cũ được chứ? ^^
Cảm ơn Trang D và các bạn đã trả lời
12 câu trả lời 12