Ngày xưa thầy chọn trò, mà ngày nay trò lại chọn thầy?

Ngày xưa, những sư phụ có võ phải xem xét tính nết, nhân cách của người học trò, nếu tốt thì mới dạy , mà ngày nay thì trò lại chọn thầy, tìm kiếm thầy giỏi mà học .Thật là ngược đời
Nếu như bây giờ vẫn như xưa, thầy chọn trò thì bọn hôi mồm như thằng black skull có lẽ không dám lên đây sủa nhiều như vậy
9 câu trả lời 9