Cho hỏi Bảo hiểm xã hội?

Cho hỏi Em làm việc tại công ty đóng bảo hiểm xã hội được 1 năm 6 tháng. nay do công việc gia đình không làm việc nữa. Và đã rút sổ bảo hiểm về rồi vf không có công việc. nên cho em hỏi em được hưởng chế độ gì của bảo hiểm xã hội không. Vì hồi đó em không đóng bảo hiểm thất nghiệp mà chỉ đóng bảo hiểm xã hội thôi. hiển thị thêm Cho hỏi
Em làm việc tại công ty đóng bảo hiểm xã hội được 1 năm 6 tháng. nay do công việc gia đình không làm việc nữa.
Và đã rút sổ bảo hiểm về rồi vf không có công việc. nên cho em hỏi em được hưởng chế độ gì của bảo hiểm xã hội không.
Vì hồi đó em không đóng bảo hiểm thất nghiệp mà chỉ đóng bảo hiểm xã hội thôi.
4 câu trả lời 4