Các bạn đang học lớp 9 có thể giải hộ bài toán này không?

Cho I là trung điểm dây cung AM của đường tròn (O). Vẽ đường tròn tâm M bán kính MI cắt (O) tại B và C. Dây chung BC của (O) và (M) cắt AM tại D. Chứng minh rằng I là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC và IA = 2ID
Cập nhật: Cảm ơn ý 1; còn cm : IA = 2ID thì sao bạn?
1 câu trả lời 1