Chuông nguyện hồn ai!!!?

“Không có một người nào là một hòn đảo, tự bản thân là một thể hoàn chỉnh hết thảy; mỗi người là một mảnh cuả đại lục, một phần cuả đất liền; và nếu sóng cuốn xuống biển một mỏm đá ven bờ, thì châu Âu sẽ bé đi, cũng như là nếu nó cuốn mất một mũi đất hay phá đổ nhà bạn anh hoặc nhà anh; cái chết cuả bất cứ con... hiển thị thêm “Không có một người nào là một hòn đảo, tự bản thân là một thể hoàn chỉnh hết thảy; mỗi người là một mảnh cuả đại lục, một phần cuả đất liền; và nếu sóng cuốn xuống biển một mỏm đá ven bờ, thì châu Âu sẽ bé đi, cũng như là nếu nó cuốn mất một mũi đất hay phá đổ nhà bạn anh hoặc nhà anh; cái chết cuả bất cứ con người nào sẽ làm chính ta bé đi vì ta là một thể thống nhất với toàn nhân loại: do đó anh đừng bao giờ hỏi chuông nguyện hồn ai, CHUÔNG NGUYỆN HỒN ANH ĐẤY.”
.....
Một Sư Cô đã nói với tôi rằng:
“Nếu tâm hồn ta dễ dàng bị ám ảnh bởi tất cả những nỗi đau...
Nghiã là nó quá đa cảm hay cũng có thể nó YẾU ĐUỐI...
Nhưng thà như thế còn hơn.....tâm hồn ta dửng dưng...trước mọi nỗi đau...
Vì như thế...
Nghiã là...
Hồn ta... ĐÃ CHẾT!!”
.......
Chúc an lành và nhẹ nhàng trong tâm!
11 câu trả lời 11