Đôi lúc chỉ muốn cầm cả chậu nước giội thẳng vào mặt mình !?

Để tự tay chấm dứt những cơn điên vô kỉ luật , vô văn hóa , vô ý thức , vô dụng , vô vị , ...
của ta !
và lúc mà ta đã cảm nhận dc những hơi lạnh ngắt ghê rợn đó , ta mới trở lại là chính ta !
thật kì lạ !
nk
15 câu trả lời 15