SAO GOOGLE KHÔNG DICH SANG TIẾNG TRUNG ĐƯỢC?

Các BÁC cho hỏi tai sao google máy em không dịch ra tiếng Trung được có phải do lỗi phong chữ. nếu vậy thì cài thêm phong gì, vui lòng share: tvt_tt@yahoo.com.vn. nhớ huớng dẫn cách cài.
XIN ĐA TẠ
2 câu trả lời 2