Các bn ơi cho mình hỏi...?

tình bạn bắt đầu từ đâu,ng ta nói tình iu bắt đầu từ tình bạn vậy tình bạn bắt đầu từ đâu
12 câu trả lời 12