Bạn nào giỏi thơ bình hộ đoạn thơ này?

Anh trở lại Phố Xưa Hà Nội
Mùa Đông lùa buốt cả mùa xuân
Em ở đâu Mùa Thu Hà Nội?
Nhắn em nghe Mùa Hạ đang chờ...
1 câu trả lời 1