Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật. Thế cho nên tất bật đến bây giờ.?

Thật thật hư hư... trần gian đầy cám dỗ

Hư hư thật thật... trần gian đầy thấm khổ

Bạn đi xuôi, ta đi ngược, nhìn lại thì cũng cùng đi trên bể khổ

...

Giờ mới biết trần gian là cõi tạm

Muốn quay về nhưng chẳng biết đường đi...?

3 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 8 năm trước
  Câu trả lời yêu thích

  Hoa thơm hay tại lổ mủi ngửi nó mới thơm?

  Trần gian đầy cám dỗ hay tại mình thấy nó cám dổ?

  ...

  Muốn quay về thì ngồi đâu ngồi đó chứ còn đi đâu!

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 8 năm trước

  Bóng đêm đang bao phủ thì lấy đèn mà rọi.

  Mặt trời chiếu sáng mà sương còn dày hãy chậm chậm mà đi.

  Lang thang đi đâu mà giờ quên lối về. Hãy quay nhìn lại lối về phiá sau lưng!

  Bấy lâu ngủ mê ta mới biết, giật mình tỉnh lại biết ngủ mê.

  Sự thật giúp ta thấy lối về.

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 8 năm trước

  Ta ngỡ xuống thế gian dạo chơi một chốc...

  Nào ngờ ta thật ngốc ở mãi đến hôm nay

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.