Làm thế nào khi Ba em cho 2 sự lựa chọn 1 là mua iphone còn 2 là mua laptop cho. Hỏi em nên chọn gì?

xin các bác tư vấn giùm em thanks.............
1 câu trả lời 1