Lặng nghe Không Hư tiếng của hư vô ?

Tình em trong ta ...trôi về viễn xứ...
Mặt đất thênh thang , gió thổi đường tình
Người đi thâu đêm... vẫn tìm miệt mài
Về đâu ? Về đâu ...Hỡi người !
Cập nhật: Chào @ Con Trai Yêu ! Theo thuyết Phật thì tất cả đều Vạn hữu ( đều là CÓ ) dù là Hư Vô vẫn hiện hữu hằng có đời đời .
Thân mến
Cập nhật 2: @ Ngọc Thiện thân mến !
Không hư cũng có nghĩa là Chẳng Nên .
Trong Hư Vô vốn đã có tiếng tơ lòng thổn thức .
Thân mến
14 câu trả lời 14