Khi có một tai nạn xảy ra,thấy có người đến cứu giúp..,,ta tránh đi chỗ khác, vậy ta có bàng quang ,vô trách?

nhiệm không ?? Nếu cứu người bị tai nạn thì bắt đầu như thế nào khi ta không thể biết được người bị nạn bị thương ra sao ?(trong khi ta lại mất bình tĩnh )??Nếu có biết ta cũng không biết phản ứng ra sao..ngoài gọi điện thoại cấp cứu .v.v..??
Cám ơn Các Bạn tham gia chia sẻ..
Cập nhật: Cám ơn Các Bạn,NT thấy tình trạng cấp cứu...khi có tai nạn,thì những người đi đường quan tâm cứu giúp.Tuy họ rất nhiệt tình đáng hoan nghênh,nhưng NT thấy rằng,khi người bị nạn nằm trên đường ,thì họ lôi,kéo.. bị nạn dậy cho bằng được,mà đâu có biết rằng,nếu ngượi bị nạn bị tổn thương về xương,hoặc một bộ phận nào... hiển thị thêm Cám ơn Các Bạn,NT thấy tình trạng cấp cứu...khi có tai nạn,thì những người đi đường quan tâm cứu giúp.Tuy họ rất nhiệt tình đáng hoan nghênh,nhưng NT thấy rằng,khi người bị nạn nằm trên đường ,thì họ lôi,kéo.. bị nạn dậy cho bằng được,mà đâu có biết rằng,nếu ngượi bị nạn bị tổn thương về xương,hoặc một bộ phận nào đó,nếu tác động không đúng cách..dễ làm cho người bị nạn..nguy hiểm đến tính mạng nữa..
Cập nhật 2: @Ilioy thân : thấy tai nạn xảy ra,người bị nạn nằm lăn kềnh ra đất,làNT hồn xiêu phách lạc rùi mừ...
Rùi lại thấy người đi đường nhiệt tình quá, giúp người bị nạn bất kể người bị nạn..ra sao,lại thấy "ớn lạnh" nữa nà!! Cám ơn Ilioy nha !
Cập nhật 3: NT xin cám ơn @Trân
Cập nhật 4: Xin cám @ Suy nghĩ trong anh
Cập nhật 5: Xin cám ơn @VN
Cập nhật 6: Xin cám ơn @oo
Cập nhật 7: Xin cám ơn @ ? @luu huy @ Thanh Nhien
Cập nhật 8: Xin cám ơn @NguyenDaingo , @ Thanh hai , @ Don't cry
Cập nhật 9: Xin cám ơn @CHARLOT , @VY , @Da khuc 16
Cập nhật 10: Xin cám ơn @iloy , @Chè xanh..
14 câu trả lời 14