--- EM GIẬN ANH RỒI... !!! ---?

Em giận anh rồi, anh biết không ?
Mưa len ướt sũng sợi tình nồng...
Yêu treo đáy nước vờn trăng bạc,
Nhớ vút tầng mây phủ bụi hồng !
Mấy độ gần nhau... lưu luyến gửi...
Đôi lần cách biệt... mỏi mòn trông !
Sao đành bỏ lại bờ hò hẹn ?
Lạnh lẽo buồng tim... nặng tấc lòng !!!!

NSCĐ
12 câu trả lời 12