Ai có kinh nghiệm trong tán girl thì giúp tớ với !?

mình thik cô ấy . mình và cô ấy học khác lớp nhưng học nằm kế phòng nhau . cô ấy cũng dễ thương nên nhiều người thik lắm . mình thì chỉ ( yêu đơn phương ) thầm thik thôi nhưng lâu ngày rồi mình cũng muốn làm tỏ rỏ tình cảm của mình cho cô ấy . người ta nói " Không giàu thì phải đẹp trai " thì mới có cơ... hiển thị thêm mình thik cô ấy . mình và cô ấy học khác lớp nhưng học nằm kế phòng nhau . cô ấy cũng dễ thương nên nhiều người thik lắm . mình thì chỉ ( yêu đơn phương ) thầm thik thôi nhưng lâu ngày rồi mình cũng muốn làm tỏ rỏ tình cảm của mình cho cô ấy . người ta nói " Không giàu thì phải đẹp trai " thì mới có cơ hội " cưa đỗ " .mình chỉ dc cái học giỏi nhưng đẹp trai thì ông trời ko cho rồi . chán đời wa' . ai kinh nghiệm giúp mình ( mình đang là sinh viên năm 1 )
9 câu trả lời 9