Đố nè! Trưa ko ngủ đăng bài đây!!?

1.Cái j khi ngta cần thì quăng nó đi, khi ko cần nữa thì lấy lại? 2. Có 2 tên,1 mặt xanh, 1 mặt đỏ,tên mặt xanh chém một nhát chết,mặt đỏ 2 nhát mới chết, với 2 nhát chém làm sao giết hết 2 tên này? Nhớ 8-3 năm rồi được tặng hoa mười giờ,hoa dâm bụt (quê mình gọi là bông... hiển thị thêm 1.Cái j khi ngta cần thì quăng nó đi, khi ko cần nữa thì lấy lại?
2. Có 2 tên,1 mặt xanh, 1 mặt đỏ,tên mặt xanh chém một nhát chết,mặt đỏ 2 nhát mới chết, với 2 nhát chém làm sao giết hết 2 tên này?

Nhớ 8-3 năm rồi được tặng hoa mười giờ,hoa dâm bụt (quê mình gọi là bông bụp),cột cọng rơm, ý nghĩa là hẹn nhau 10h tại cây rơm,ko đến là bị "quánh" cho bụp mắt hihi!
Chúc các bạn gái box mình 8-3 tới có nhiều bất ngờ, luôn giữ nụ cười tươi như hoa :)
Các bạn nam thì nhớ gửi quà cho mẹ nữa nhé!
4 câu trả lời 4