Làm thế nào để chia tay một cô gái mà ít làm tổn thương cô ấy nhất?

1) Lặng lẽ rời đi 2) Tìm một lí do ngụy biện như a ko đủ tốt, a ko xứng... 3) Bảo với cô ấy rằng a là kẻ bạc tình, kẻ đa tình, a yêu một lúc nhiều người 4) Tìm cớ giận nhau rồi chia tay 5) Hay đơn giản chỉ là làm cho cô ấy chán với ty của hai đứa bằng cách ít quan tâm dần 6) Chia tay bằng cách cho bạn gái biết... hiển thị thêm 1) Lặng lẽ rời đi
2) Tìm một lí do ngụy biện như a ko đủ tốt, a ko xứng...
3) Bảo với cô ấy rằng a là kẻ bạc tình, kẻ đa tình, a yêu một lúc nhiều người
4) Tìm cớ giận nhau rồi chia tay
5) Hay đơn giản chỉ là làm cho cô ấy chán với ty của hai đứa bằng cách ít quan tâm dần
6) Chia tay bằng cách cho bạn gái biết mình có người thứ 3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xem ai thông minh hơn nào?
10 câu trả lời 10