Mọi người trong box, không kể già trẻ lớn bé....ai bít thì phân tích câu này dùm đk không????

Nực cười châu chấu đá xe
Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe ngiêng
Hàm ý của nó là gì vậy
Em mem mới xin được giúp đỡ!
Cập nhật: Ừm
Hỉu rùi
tks m.n nhìu
6 câu trả lời 6