Yahoo! Hỏi & Đáp mời bạn tham gia quản lý diễn đàn..........!!!.......?

Tất cả thành viên diễn đàn Yahoo! Hỏi & Đáp thân mến! Sau khi ra đời và phát triển được gần 6 năm Diễn đàn Yahoo! Hỏi & Đáp đã nhận được nhiều cảm tình và ý kiến phản hồi của người sử dụng. Vì số lượng người truy cập ngày càng tăng do đó Yahoo! Hỏi & Đáp chính thức mời bạn cùng tham gia quản lý diễn đàn. Nhiệm... hiển thị thêm Tất cả thành viên diễn đàn Yahoo! Hỏi & Đáp thân mến!
Sau khi ra đời và phát triển được gần 6 năm Diễn đàn Yahoo! Hỏi & Đáp đã nhận được nhiều cảm tình và ý kiến phản hồi của người sử dụng.
Vì số lượng người truy cập ngày càng tăng do đó Yahoo! Hỏi & Đáp chính thức mời bạn cùng tham gia quản lý diễn đàn.
Nhiệm vụ chủ yếu của nhân viên quản lý bao gồm:
Duy trì trật tự trong Diễn đàn;
Xử lý những hành vi vi phạm quy định của Diễn đàn;
Giải đáp một số những câu hỏi của người sử dụng hoặc có những biện pháp tổ chức mời người khác tham gia trả lời câu hỏi;
Giám sát hoạt động của Diễn đàn và kịp thời phản hồi cho Ban quản trị Giải Đáp.
Yêu cầu đối với nhân viên quản lý:
1. Đảm bảo có thời gian sử dụng Internet;
2. Có trách nhiệm, có năng lực tổ chức quản lý, tuyên truyền;
3. Có tinh thần “một người vì mọi người;
4. Sử dụng thành thục các chức năng của Diễn đàn Hỏi Đáp.

Những bạn tham gia quản lý sẽ được Ban quản trị tiến hành bồi dưỡng một số thao tác cụ thể, được thể nghiệm cách làm việc theo nhóm qua Internet, Nếu bạn trở thành nhân viên quản lý, tên và tài khoản của bạn sẽ được chúng tôi cho lên trên cùng của trang quản lý nhãn đó.
.
Ai tham gia xin để lại chữ ký hoặc liên hệ :Sinhvien12_yeuem
==Nhà Báo Dìm Hàng Hội==
Đã ký..!^^
13 câu trả lời 13