Em có bị gay không???????????????????

Năm nay em 13t, dậy thì đc 1 năm. Em có cảm xúc cả về trai lẫn gái. Lúc trước em hay chơi với con gái nhiều nên nhiễm tính girl. Nhưng khi nhận thức được rồi thì có thay đổi và cảm xúc dành cho boy ko còn mạnh mẽ nữa. Nhưng khi xem cảnh nóng giữa boyvs girl, les hay gay, em đều ra dịch sinh dục, vậy em có bị làm... hiển thị thêm Năm nay em 13t, dậy thì đc 1 năm. Em có cảm xúc cả về trai lẫn gái. Lúc trước em hay chơi với con gái nhiều nên nhiễm tính girl. Nhưng khi nhận thức được rồi thì có thay đổi và cảm xúc dành cho boy ko còn mạnh mẽ nữa. Nhưng khi xem cảnh nóng giữa boyvs girl, les hay gay, em đều ra dịch sinh dục, vậy em có bị làm sao không???
Cập nhật: P/c: Em thật sự không thích mình là 1 gay, mún có 1cuộc sống bt
6 câu trả lời 6