BÌNH CHỌN CHO EM VŨ SONG VŨ: VGT 7 gửi 8328!!!?

Hãy bình chọn cho em Vũ Song Vũ theo cú pháp VGT 7 gửi 8328. Hãy so sánh 3000VNĐ với tình yêu của bạn dành cho em Vũ Song Vũ, để thấy rằng bạn không nên tiếc 3000VNĐ. Nhanh lên mọi người nha chỉ còn hơn 2 tiếng nữa là tổng đài sẽ đóng. "Nếu như em Vũ Song Vũ không vào chung kết thì quả là một sự thiếu sót" hiển thị thêm Hãy bình chọn cho em Vũ Song Vũ theo cú pháp VGT 7 gửi 8328.
Hãy so sánh 3000VNĐ với tình yêu của bạn dành cho em Vũ Song Vũ, để thấy rằng bạn không nên tiếc 3000VNĐ.
Nhanh lên mọi người nha chỉ còn hơn 2 tiếng nữa là tổng đài sẽ đóng.
"Nếu như em Vũ Song Vũ không vào chung kết thì quả là một sự thiếu sót"
Cập nhật: Mọi người có thể xem 2 clip mà em Vũ Song Vũ đã trình bày:
http://www.youtube.com/watch?v=oQGlS4AeG...
http://www.youtube.com/watch?v=B9D7EJnFI...


13 câu trả lời 13