Cần mua laptop khoảng 2.5gHZ RAM 4g nạng duối 2.5kg của hãng vaio thì nên chọn mua đời máy nào?

túi tiền của em chỉ có duối 18tr thoi ah
1 câu trả lời 1