PHẦN MỀM HTKK 3.1.1 BỊ CHẬM KHI GHI DỮ LIỆU?

TÔI CÓ SỬ DỤNG PHẦN MỀM HTKK 3.1.1 ĐỂ KHAI THUẾ TNCN. TRONG QUÁ TRÌNH TẢI DỮ LIỆU LÊN HỆ THỐNG HAY CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÌ VẪN BÌNH THƯỜNG NHƯNG ĐẾN KHI GHI DỮ LIỆU LẠI ĐỂ KIẾT SUẤT RA THÌ RẤT CHẬM. KHOẢNG 2 TIẾNG SAU THÌ MỚI CÓ THỂ GHI DỮ LIỆU THÀNH CÔNG. TÔI MUỐN HỎI CÓ PHẢI TÔI CÀI PHẦN MỀM HTKK 3.1.1 CÓ VẤN ĐỀ... hiển thị thêm TÔI CÓ SỬ DỤNG PHẦN MỀM HTKK 3.1.1 ĐỂ KHAI THUẾ TNCN. TRONG QUÁ TRÌNH TẢI DỮ LIỆU LÊN HỆ THỐNG HAY CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÌ VẪN BÌNH THƯỜNG NHƯNG ĐẾN KHI GHI DỮ LIỆU LẠI ĐỂ KIẾT SUẤT RA THÌ RẤT CHẬM. KHOẢNG 2 TIẾNG SAU THÌ MỚI CÓ THỂ GHI DỮ LIỆU THÀNH CÔNG. TÔI MUỐN HỎI CÓ PHẢI TÔI CÀI PHẦN MỀM HTKK 3.1.1 CÓ VẤN ĐỀ HAY CHƯƠNG TRÌNH HTKK 3.1.1 CÓ VẤN ĐỀ, MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỞ VÀ TRẢ LỜI TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT
CÁM ƠN
2 câu trả lời 2